Saturday, November 04, 2006

Vilken kille! Han kunde svära trohetseden, rabbla 10 Guds budord och ge order om att bomba i Irak samtidigt! Hur går det ihop?!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home