Tuesday, November 28, 2006

Ja, ja, jag vet...rollen gick till Eva Green. Men i nästa Bondrulle då blir det en blond donna igen! ;-)

Sunday, November 19, 2006

- Bättre så här?! :-)

Wednesday, November 15, 2006

Undrar om jag har anlag att anlägga en lika snygg mustach! ?

Saturday, November 04, 2006

Vilken kille! Han kunde svära trohetseden, rabbla 10 Guds budord och ge order om att bomba i Irak samtidigt! Hur går det ihop?!