Monday, March 12, 2007

- "Antingen är det fortfarande vår ute imorgon eller så är det inte det!?"
Flatty aka "Tautologi-experten"